12/11/2011

Unisex & No Brake

Ďalší koncert po ktorom si povieme len že: "To čo bolo ? :D " Veľa tancovačky, veľa smiechu a veľa divokého A. Chceme ešte raz! A veeeeľa, veeeeľa :D!

Click More


2 komentáre: